Cercetare

Direcţiile ştiinţifice principale ale catedrei:

  1. Infecţia în obstetrică şi ginecologie.
  2. Naşterea prematură.
  3. Stările patologice în sarcină.
  4. Infertilitatea.
  5. Hipertensiunea indusă de sarcină.
  6. Profilaxia şi screeningul cancerului colului uterin.

Date despre susţinerea tezelor (2009-2012)

Nr.d/o Tema, specialitatea, cifrul Autorul şi conducătorul ştiinţific

Doctor habilitat sau doctor

Consiliul  ştiinţific, data susţinerii şi instituţia

Data aprobării a Comisiei Superioare de Atestare

1

2

3

4

5

6

Tratamentul incontinenţei urinare de efort asociată cu prolaps genital

14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie

Autor:Feghiu Gheorghe

Conduc. Științ.: Prof. Valentin Friptu

doctor

29 iunie 2010

CSS DH 53.14.00.01-14

IMSP ICŞOSM şi C

6 octombrie 2010

Sarcina oprită în evoluţie: aspecte medico-sociale.

14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie

Autor: Mihalcean Luminiţa

Cond. ştiinţ.: Acad. Gh. Paladi

doctor

19 octombrie 2010

CSS DH 53.14.00.01-15

IMSP ICŞOSM şi C

23 decembrie 2010

Deficitul de fier ca factor de risc în dezvoltarea hipogalactiei

14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie

Autor:Al Diabat Mohammad

Conduc. ştiinţ.: Prof. Valentin Friptu

doctor

18 septembrie 2012

DH 53.14.00.01 – 18

IMSP ICŞOSM şi C

15 noiembrie 2012

Rolul oxidului nitric în procesul de maturație a colului uterin la gestantele cu sarcină prolongată.

14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie

Autor:Catrinici Rodica

Conduc. ştiinţ.: Prof. Valentin Friptu

doctor

20 decembrie 2011

CSS DH 53-14.00.01-10

IMSP ICŞOSM şi C

16 februarie 2012

Activitatea doctoranzilor

Nr. d/o Conducătorul ştiinţific

(numele, prenumele)

Doctorand

/numele, prenumele/

Forma de studii (la zi sau fără frecvenţă)

autohton/

străin

A susţinut în termen (data)

N-a susţinut

(de indicat cauza)

1

2

3

4

5

6

7

2

Friptu Valentin

Cotici Viorica

La zi

Autohton

Continuă studiile

3

Friptu Valentin

Revenco Tatiana

La zi

Autohton

Continuă cercetările

4

Friptu Valentin

Midrigan Virginia

Fără frecvenţă

Autohton

Plecată în străinătate

5

Friptu Valentin

Parpauţ Elena

La zi

Autohton

N-a susţinut

7

Friptu Valentin

Ungureanu Sergiu

Fără frecvenţă

Autohton

Concediu academic

8

Friptu Valentin

Reajeva Ala

Fără frecvenţă

Autohton

În proces de susţinere

9

Friptu Valentin

Caproş Hristiana

Fara fecventa

Autohton

Continuă studiile

10

Friptu Valentin

Cauş Natalia

La zi

Autohton

Continuă studiile

11

Friptu Valentin

Mazur Ina

Fără frecvenţă

Autohton

Continuă studiile

12

Friptu Valentin

Munteanu-Bogdan Liliana

Fără frecvenţă

Autohton

Continuă studiile

13

Friptu Valentin

Grejdian-Voloceai Victoria

Fără frecvenţă

Autohton

Continuă studiile