Catedra Obstetrică și ginecologie nr.1

Lista colaboratorilor catedrei responsabili pentru acordarea consultațiilor și primirea restanțelor

Ora 14.30-19.00

Nr.

Persoana responsabilă

Biroul

Data

1.

Marian-Pavlenco A., conf. univ., dr. șt. med.

12

21.05.2018

2.

Popușoi O., conf. univ., dr. șt. med.

10

22.05.2018

3.

Corolcova N.,  conf. univ., dr. șt. med.

4

23.05.2018

4.

Belousov T.,  conf. univ., dr. șt. med.

9

24.05.2018

5.

Voloceai V., asist. univ., dr. șt. med.

11

25.05.2018

6.

Catrinici R.,  conf. univ., dr. șt. med.

16

28.05.2018

7.

Mitriuc D., asist. univ.

8

29.05.2018

8.

Surguci M.,  conf. univ., dr. șt. med.

7

30.05.2018

9.

Mamaligă V., asist. univ.

3

31.05.2018

10.

Bologan I.,  conf. univ., dr. șt. med.

6

1.06.2018

11.

Cotelea V., asist. univ.

5

4.06.2018

12.

Caproș H., assist. univ., dr. șt.med.

12

5.06.2018

13.

Cardaniuc C., conf. univ., dr. șt. med.

11

6.06.2018

14.

Mihalcean L., conf. univ., dr. șt. med.

2

7.06.2018