Default Header Image

Publicaţii

Manuale:

 1. Friptu V., Metaxa Ia., Moga M., Leahu V., Șaptefrați V. Afecţiunile tractului gineto-urinar inferior. Chişinău, 2009. 586 p.
 2. Paladi Gh., Cernețchi O., Eșanu T., Sârbu Z., Metaxa Ia., Hodorogea S., Catrinici L. Obstetrica patologică Vol.II. Firma Editorială-Poligrafică «Tipografia centrală». Chişinău, 2007, 546 p.

Monografii (naționale/internaționale):

 1. Corolcova N., Gladun E., Eţco L., Poclitaru M. Operaţia cezariană în obstetrica contemporană. Chişinău, 2007, 223 p.

Capitole în monografii şi culegeri (naţionale/internaţionale):

 1. Ababii I., Nacu V., Revencu T., Nacu L., Friptu V. Grefe celulare ombilico-placentare. În monografia: Optimizarea regenerării reparatorii a ţesuturilor şi imunogenezei locale în contextul funcţionării nanosistemelor naturale. Chişinău, 2011, p.141-155.
 2. Revencu T. Terapia celulară în infertilitatea tubară determinată de boala inflamatorie pelvină. În monografia: Optimizarea regenerării reparatorii a ţesuturilor şi imunogenezei locale în contextul funcţionării nanosistemelor naturale. Chişinău, 2011, p.305-316.

Ghiduri și protocoale clinice:

 1. Ababii I., Nacu V., Friptu V., Ciobanu P., Nacu L., Revencu T. Ghid practic de prelevare a sângelui ombilical-placentar. Ghid practic. Chişinău, 2008. 36 p.
 2. Cardaniuc C., Dondiuc Iu., Petrov V., Gladun S. Monitorizarea electronică fetală în practica obstetricală. Ghid practic. Chişinău, 2011. 40 p.
 3. Codreanu N., Baltag V., Rotaru M. Ghid pentru însuşirea deprinderilor practice (editura III revăzută). Ghid practic. Editura Medicina, Chişinău, 2007. 194 p.
 4. Codreanu N., Popușoi O., Hortolomei V. Monitorizarea prin cardiotocografie externă a suferinţei fetale intrapartum. Modul de instruire. Chişinău, 2007. 60 p.
 5. Codreanu N., Friptu V., Strătilă M., Cernat V. Ghid național de profilaxie a cancerului de col uterin, Chișinău, 2009. 37 p.
 6. Codreanu N. Hepatitele virale şi sarcina. Protocol de conduită.  Chişinău,  2009. 10 p.
 7. Codreanu N., Calaraș M. Managementul sarcinii complicate cu tuberculoză. Protocol de conduită.  Chişinău,  2009. 10 p.
 8. Codreanu N., Friptu V., Strătilă M., Cernat V. Ghid practic de profilaxie al cancerului de col uterin. Chișinău, 2010. 44 p.
 9. Codreanu N., Rotaru M., Blatag V. Ghid pentru însuşirea deprinderilor practice (a IV-a ediţie revăzută). Chişinău, 2012. 187 p.
 10. Friptu V., Bologan I., Codreanu N., Hodorogea S. Protocoale de îngrijire şi tratament în obstetrică şi neonatologie. Ghid clinic. Supliment la Ghidul C Naţional de perinatologie, Vol.III. Chişinău, 2007. 152 p.

Îndrumări metodice:

 1. Cardaniuc C., Surguci M., Friptu V., Mămăligă V. Abdomenul acut de cauză ginecologică. Elaborare metodică. Chişinău, 2010, 79 pag.
 2. Cardaniuc C., Hodorogea S. Methods of investigation in Gynecology. Elaborare metodică pentru studenții anglofoni. Chişinău, 2011, 44 pag.
 3. Cardaniuc C., Friptu V., Burnusus C. Methodes d`investigation en gynecologie. Elaborare metodică pentru studentii francofoni. Chişinău, 2011, 44 pag.
 4. Cardaniuc C., Surguci M., Friptu V. Incompetența istmico-cervicală. Elaborare metodică. Chişinău, 2011, 68 pag.
 5. Ostrofeț C., Sîrbu Z., Cardaniuc C. Chirurgia laparoscopică ginecologică. Elaborare metodică. Chişinău, 2012, 43 pag.

 

reviste SCOPUS

2017

 1. CAPROȘ H., DONDIUC Iu., MIHALCEAN L., SURGUCI M. Maternal mortality evolution in Republic of Moldova in depth  of 25 years. In: Archives of the Balkan Medical Union, 2017, nr. 1(52), 111-116. ISSN 0041 – 6940.
 2. SURGUCI M., MIHALCEAN L., CAPROȘ H., VOLOCEAI V. Maternal and fetal complications in case of birth with macrosomic fetus. In: Archives of the Balkan Medical Union, 2017, nr. 1(52), 103-106. ISSN 0041 – 6940.
 3. MIHALCEAN L., CAPROȘ H., SURGUCI M., VOLOCEAI V. Metastatic choriocarcinomacause of severe postpartum hemorrage.In: Archives of the Balkan Medical Union, 2017, nr. 1(52), 96-100. ISSN 0041 – 6940.
 4. VOLOCEAI V., MIHALCEAN L., CAPROȘ H., SURGUCI M.,  Contemporary profile of the pacient with polysycistic ovarian syndrome. In: Alta Medica, 2017, nr. 1 (22), 8-10. ISSN 2285-7079.
 5. VOLOCEAI V., FRIPTU V.,SURGUCI M., MIHALCEAN L., CAPROȘ H.,  Pronostic factors of LOD efficacy in infertility treatment of PCOS pacients. In: Alta Medica, 2017, nr. 2 (22), 6-8. ISSN 2285-7079.

 

2018

 1. Попович М.И., Чебан Л.М., Таку Л.А., Иванов В.М., Попович И.М., Иванов М.В., Ротару В.А., Михалчан Л.С. и др.Кардиопротективный эффект антагониста фактора некроза опухоли альфа при доксорубициновом поражении миокарда.В: Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018, 17 (1), с. 54-60. ISSN: 1728-8800.  (IF: 1,011). 

 

 

- alte reviste atestate

2016

 

 1.  CAPROȘ, H. Restriction de la croissance foetale: Les Signes echographique et seriques entre 11-14 semaines d’amenorrhee In: Archives of the Balkan Medical Union, 2016, nr. 1(51), 38-42. ISSN 0041 - 6940

2017

 1. Кыстаубаева А.С., Семенова Ю.М., Танышева Г.А., Бологан И., Акылжанова Ж.Е.АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, УЧАВСТВУЮЩИХ В РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРАФИКОВ РОСТА ВЫСОТЫ СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ. B:GeorgianMedicalNews, 2016, nr.12 (261), 15-22. ISSN 1512-0112

 

2018

 1. CAPROȘ H., MIHALCEAN L., DONDIUC IU. et al. New insights in the diagnosis of placenta accreta. In: Journal of clinical medicine of Kazakhstan. 2018, 4 (46), p. 40-45. ISSN 2313-1519. DOI: 10.23950/1812-2892-JCMK-00527.

 

 1. ALSATOU A.S., VOLOCEAI V.F., COROLCOVA N.M. Intrauterine fetal death after multiple umbilical cord abnormalities. Cinical case. [Антенатальная гибель доношенного плода при сочетанной патологии пуповины. Клинический случай]. In: MEDICUS. International medical scientific journal. Volgograd, №5(23), 2018, p.8-11. ISSN 2409-563X.

 

 

 

reviste categoria B

2016

 1. PAVLENCO, A.; OSTROFEȚ, A. Diagnosticul și tratamentul sindromului ovarelor polichistice.Buletin de Perinatologie.2016, nr.1, (69). 65-69. ISSN 1810-5289.
 2. MIHALCEAN, L.; MALIC, E. Complicațiile somatice și psihice ale avortului  (Reviu de literatură). Buletin de Perinatologie.2016, nr.1, (69). 107-111. ISSN 1810-5289.
 3.  MOȘIN, V.; HOTINEANU. A.; CREȚU, R.; CERTAN-BEJAN, R.; MOȘIN, V., Jr.; BOLOCAN, I. Metode de screening genetic prenatal. Testele dublu, triplu și cvadriplu. Buletin de Perinatologie.2016, nr.1, (69). 119-127. ISSN 1810 -5289.
 4. ȘALARU, V.; ZARBAILOV, N.; CIUBOTARU, V.; COMENDANT, R. Obținerea serviciilor de planificare familială de către femeile tinere în vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani.Buletin de Perinatologie.2016, nr.3, (71). 53-57. ISSN 1810-5289.
 5. DONDIUC, I.; TABUICA, U.; CARDANIUC, C.; UȘANLÎ, A. Mortalitatea maternă în Republica Moldova în perioada anilor 2009 - 2014. Buletin de perinatologie. 2016, nr. 1 (69), 43-49. ISSN 1810 -5289.
 6. VOLOCEAI, V. Probleme actuale clinice și paraclinice ale gravidelor cu sindromul ovarelor polichistice. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2016, nr.  1(50), 322 -325.ISSN 1857- 0012.
 7. VOLOCEAI, V. Particularități metodologice în cercetarea rezervei ovariene a pacientelor cu sindromul ovarelor polichistice. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale.2016, nr.  1(50), 262-26ISSN 1857- 0012.

 

2017

 1. MITRIUC, D. Trombofilia și complicațiile sarcinii-aspecte de etiopatogenie și fiziopatologie.Buletin de Perinatologie.2017, nr.2, (74). 84-89. ISSN 1810 -5289.
 2. VOLOCEAI, V., FRIPTU, V. Eficacitatea drillingului ovarian laparoscopic în tratamentul infetilității cauzat de sindromul ovarelor polichistice.Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2017, nr.  1(53), 159 -161.ISSN 1857- 0011.
 3. VOLOCEAI, V. Corelaţiile dintre valorile serice în sindromul ovarelor polichistice şi modificarea acestora în tratamentul chirurgical laparoscopic.Sănătate Publică, Economie și Management. 2017 1(71), 20-22.ISSN 1729 – 8687.

 

2018

 1. CATRINICI, R; BUBULICI, V.; MITRIUC,  D. Distocia dinamică –prticularități de evoluție a nașterilor.Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2018, nr. 3(79), 17-19.ISSN 1857- 0011.
 2. FRIPTU, V.; MARIAN-PAVLENCO, A. Tendința operației cezariene timp de 10 ani în Republica Moldova. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2018, nr.  3(79), 34-39.ISSN 1857- 0011.
 3. COROLCOVA, N.; DONDIUC, IU. Disfuncțiile menstruale și tulburările psihoemoționale la pacientele în perioada reproductivă. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2018, nr.  3(79), 42-45.ISSN 1857- 0011.
 4. MARIAN-PAVLENCO, A.; JDANOV, E.; OPALCO, I. Nașterea prematură și factorii de risc ce influențează asupra mortalității perinatale.Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2018, nr.  3(79), 50-58.ISSN 1857- 0011.
 5. BURNUSUS, C.; ROTARU, A.; PLEȘACOV, A. Nașterea la parturientele cu ruperea prenatală a membranelor amniotice la termen. .Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2018, nr.  3(79), 82-86.ISSN 1857- 0011.

LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI)

 

 1. Брега Н., Mихалчан Л., Особенности течения беременности и родов у женщин с многоплодной беременостью. B:XVI Всероссийский научный форум, Мать и Дитя, 2017, 13 - 14.
 2. Mихалчан Л., Брега Н., Клиниеские особенности инфекций мочевыводящих путей у беременных. B: XVI Всероссийский научный форум, Мать и Дитя,2017, 51 - 52.

 

2018

 1. MIHALCEAN L. CAPROȘH., Surguci M. Interrelation of amniotic fluid volum with parameters of blood flow dopplwerometry in labor. Proceedings of the 6th Congress of the ultrasound society in obstetrics and gynecology, 16-19 May, Bucharest, Romania, p.81-82

LISTA COMUNICĂRILOR ORALE/POSTERE LA CONFERINŢE

 

COMUNICĂRILOR ORALE

- din străinătate

2016

 1. PAVLENCO, A. Impactul operației cezariene asupra copiilor cu greutatea <1500 g. Cea de-a 13-a Ediție a Conferinței Naționale Zilele Medicale "Vasile Dobrovici", 16 aprilie 2016, Iași.

2017

 1. DONDIUC, IU., VOLOCEAI, V. The problem of PCOS. In: 1st East European Summit of obstetricians, gynecologysts and perinatologists. Moscow, Russian Federation, 2017.

 

  

2018

 1. FRIPTU,  V., MARIAN-PAVLENCO, A., DIUG, V.; DEMCENCO, D. Nașterea vaginală după operația cezariană. În: Al 16-lea Congres Național al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, 20-22 septembrie 2018.
 2. PORFIRE, L. Managementul sarcinii și nașterii la gravidele cu dereglări de ritm cardiac. În: Al 16-lea Congres Național al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, 20-22 septembrie 2018.

 

 

- din ţară

2016

 

 1. PAVLENCO, A. Modul de naștere în prematuritatea severă. Conferinţa internațională „Zilele Neonatologiei Moldave”, ed. a IX. 23-25 iunie, Chişinău.
 2. VOLOCEAI, V. Importanța profilaxiei bolii aderențiale postintervenție la pacientele de vârstă reproductivă. Conferința științifico - practică  cu participare internațională Sănătatea reproductivă a femeii – sarcina de bază a obstetrician ginecologului.2016, Chișinău.

2017

 

 1. FRIPTU, V. Starea sănătății femeii în diferite perioade ale cilului menstrual..Conferința științifico - practică  cu participare internațională. 2017, Chișinău.
 2. FRIPTU, V.Operația cezariană azi și mîîne.Conferința științifico - practică cu participare internațională. 2017, Chișinău.
 3. VOLOCEAI, V. Rezerva ovariană în patologia ginecologică.Conferința științifico - practică cu participare internațională. 2017, Chișinău.

 

2018

 1. FRIPTU, V. Sănătatea reproductivă în Republica Moldova. Directive importante. Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 2. CODREANU,  N.Stresul oxidativ în endometrioză. Implicațiile clinice.Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 3. FRIPTU, V. Reproducerea Asistată în RM. .Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 4. VOLOCEAI, V. Aspecte corelaționale dintre hormonal AMH și criteriile clinice,  biochimice și ultrasonografice la pacientele cu SOP.Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 5. MITRIUC, D. Screening-ul unor forme de trombofilie ereditare la femei cu anamneză obstetricală complicată.Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 6. MARIAN-PAVLENCO, A.Analiza ratei operației cezariene în conformitate cu sistemul de clasificare al grupului Robson.Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 7. BURNUSUS, C.Conduita nașterii la gravidele cu uter cicatricial.Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 8. CATRINICI, R. Incompetența istmico-cervicală – aspecte statistice și de tratament.Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 9. HODOROGEA, ST. Metodologia de elaborare și implementare a protocoalelor clinice în RM. Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 10. CARDANIUC, C. Analgezia epidurală în naștere. Con. Pro. Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 11. COMENDANT, R.; SAGAIDAC, I.Sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ale femeilor cu dizabilități in Moldova.Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 12. MARIAN-PAVLENCO, A.Nașterea prematură și factorii de risc ce influențează asupra mortalității perinatale.Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 13. VOLOCEAI, V. Rolul hormonului AMH în identificarea diferitor fenotipuri ale sindromului ovarelor polichistice.Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.
 14. MITRIUC, D.Pierderea recurentă de sarcină la femei cu diferite forme de trombofilie ereditară.Al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională. 2018, Chișinău.

 

 

POSTERE

 

- din străinătate

2016

 1. COMENDANT, R., HODOROGEA, St. Safe abortion in Moldova: The result of a 10 – year effort to strengthen policies and service delivery. 12thCongress of FIAPAC, 13-15 of October, 2016, Lisbon, Portugal.

 

 

2017

 1.  CAPROȘ, H., MIHALCEAN, L. Breus mole as a cause of intrauterine growth-restriction, 13thWCPM Congress of Perinatal Medicine, 26 - 29 Octombrie, 2017, pg. 60

 

- din ţară

2016

 1. CATRINICI, R. Managementul sarcinii suprapurtate. Conferința anuală a studenților "Zilele Universității USMF N. Testemițanu", 18-21 octombrie, 2016. Chișinău.
 2. SLIVCIUC, A. Tratament mini invaziv în endometrioză (poster).  Conferința anuală a studenților "Zilele Universității USMF N. Testemițanu", 18-21 octombrie, 2016. Chișinău.
 3. MITRIUC, D. Dereglări de coagulare în sarcină (poster). În conferința anuală a studenților "Zilele Universității USMF N. Testemițanu", 18-21 octombrie, 2016. Chișinău.

 

2018

 1. COROLCOVA, N.; BURAG, M.; ALSATOU, A. Sarcina și nașterea la pacientele cu dereglări de ciclu menstrual în anamneză. În al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională, 13-16 septembrie, 2018, Chișinău.
 2. CODREANU, N. Preeclampsia și riscurile cardiovasculare. În al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională, 13-16 septembrie, 2018, Chișinău.
 3. CODREANU, N. Endometriosis and Apendicitis. În al VI-lea congres național al obstetricieni-ginecologilor cu participare internațională, 13-16 septembrie, 2018, Chișinău.

 

LISTA CAPITOLELOR ÎN MANUALE APĂRUTE

în ţară:

- pentru învăţămîntul universitar

2016

 1. CARDANIUC, C.; GRAMMA, R. Politici de control al natalității. In: Etica Sănătății Publice. Capitolul V. Aspecte etice al unor politici în Sănătatea Publică. 2016, p.364-389. ISBN 978-9975-4280-7-
 2. PALADI, A.; CARDANIUC, C., Susținerea maternității surogat: aspecte etice și legale. În: Etica Sănătății Publice. Capitolul V. Aspecte etice al unor politici în Sănătatea Publică. 2016. p.389-402016. ISBN 978-9975-4280-7-1.

 

2018

 1. FRIPTU, V.; BOLOGAN, I. Organizarea asistenței medicale perinatale. Indicatorii principali în serviciul perinatal. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.5-17. ISBN 978-9975-82-099-8.
 2. CATRINICI, R. Metodele de examinare în obstetrică și ginecologie. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.18-30. ISBN 978-9975-82-099-8.
 3. BOLOGAN, I.; BOLOGAN, L. Reglarea neurohormonală a ciclului menstrual. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.31-40. ISBN 978-9975-82-099-8.
 4. BOLOGAN, I.;HODOROGEA, ST. Dereglările ciclului menstrual. Sângerările uterine anormale. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.40-53. ISBN 978-9975-82-099-8.
 5. SURGUCI, M. Dereglările ciclului menstrual. Amenoreea. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.53-71. ISBN 978-9975-82-099-8.
 6. PORFIRE, L. Ginecologia pediatrică. Elemente de fiziologie ale organelor genitale la fetițe și adolescente. Pubertatea fiziologică și patologică. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.71-8 ISBN 978-9975-82-099-8.
 7. COROLCOVA, N; CATRINICI, R.; UȘANLÎ, A. Planificarea familiei. Contracepția. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.86-101. ISBN 978-9975-82-099-8.
 8. CARDANIUC, C.; MĂMĂLIGĂ, V. Boala inflamatorie pelvină. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.101-106. ISBN 978-9975-82-099-
 9. PORFIRE, L.;MĂMĂLIGĂ, V. Durerea acută abdominală de origine ginecologică. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.106-11 ISBN 978-9975-82-099-8.
 10. CODREANU, N.; VOLOCEAI, V. Miomul uterin. Endometrioza. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.126-146. ISBN 978-9975-82-099-8.
 11. VOLOCEAI, V. Hiperandrogenia. Sindromul ovarelor polichistice. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.146-157. ISBN 978-9975-82-099-8.
 12. COROLCOVA, N; BURAC, M. Cuplul infertil. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.157- 166. ISBN 978-9975-82-099-8.
 13. PORFIRE, L. Menopauza și consecințele ei. Terapia hormonală de substituție în menopauză. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.166-180. ISBN 978-9975-82-099-8.
 14. FRIPTU, V.; CAUȘ, N. Reproducerea umană asistată medical. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.180-192. ISBN 978-9975-82-099-8.
 15. MARIAN-PAVLENCO, A. Asistența antenatală. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.192-205. ISBN 978-9975-82-099-8.

CAPROȘ, H. Teratogeneza. Screeningul pentru anomalii fetale și diagnosticul prenatal al malformațiilor congenitale. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.205-221. ISBN 978-9975-82-099-8.

 1. BOLOGAN, I.; CAPROȘ, H,; BOLOGAN, L. Nașterea fiziologică. Monitorizarea și suportul în nașterea fiziologică. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.221-230. ISBN 978-9975-82-099-8.
 2. FRIPTU, V.Profilaxia hemoragiilor obstetricale. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.230-242. ISBN 978-9975-82-099-8.
 3. SURGUCI, M. Nașterea prematură. Ruperea prenatală a membranelor amniotice. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.242-249. ISBN 978-9975-82-099-8.
 4. HODOROGEA, ST. Stările hipertensive în timpul sarcinii. Preclamsia /Eclampsia. Sindromul HELLP. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.249-270. ISBN 978-9975-82-099-8.
 5. POPUȘOI, O.; MIHALCEAN, L.; MITRIUC, D. Avortul recurent. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.270-275. ISBN 978-9975-82-099-8.
 6. CATRINICI, R. Fiziologia și patologia anexelor fetale și a lichidului amniotic. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.275-289. ISBN 978-9975-82-099-8.
 7. COTELEA, V.; MIHALCEAN, L. Infecția în sarcină. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.289-299. ISBN 978-9975-82-099-8.
 8. BELOUSOV, T.; MITRIUC, D. Patologia sistemului cardiovascular în sarcină. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.299-307. ISBN 978-9975-82-099-8.
 9. FRIPTU, V.; PORFIRE, L.; COTELEA, V. Afecțiunea renală și sarcina. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.307-319. ISBN 978-9975-82-099-8.
 10. BURNUSUS, C.; MIHALCEAN, L. Infecția puerperală. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.319-331. ISBN 978-9975-82-099-8.
 11. MIHALCEAN, L. Patologia hepato-biliară și sarcina. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.331-344. ISBN 978-9975-82-099-8.
 12. MIHALCEAN, L.; COTELEA, V. Patologia pulmonară și sarcina. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.344-353. ISBN 978-9975-82-099-8.
 13. PORFIRE, L.; POPUȘOI, O.; MITRIUC, D. Diabetul zaharat asociat sarcinii. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.353-363. ISBN 978-9975-82-099-8.
 14. CARDANIUC, C. Izoimunizarea Rh. Izoimunizarea ABO. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.363-376. ISBN 978-9975-82-099-8.
 15. CARDANIUC, C.;GRAMMA, R. Aspecte etice legate de obstetrică și ginecologie. . În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.376-387. ISBN 978-9975-82-099-8.
 16. CODREANU, N.; MIHALCEAN, L. Leziunile precanceroase și cancerul de col uterin. În: Obstetrică și ginecologie. Suport de curs. Chişinău: CE-P „Medicina”, 2018, pp.119-126. ISBN 978-9975-82-099-8.

 

LISTA LUCRĂRILOR INSTRUCTIV-METODICE:

 

- lucrări metodice

2017

2018

 1. MIHALCEAN, L., CAPROȘ, H Dermatological disorders and pregnancy. Methodical guide.Chişinău: CEP „Medicina”,2018, 39 p. ISBN978-9975-82-087-5
 2. CATRINICI, R., FRIPTU V. Colul uterin în contextul inițierii travaliului. Elaborare metodică. Chișinău: CEP „Medicina”,2017, 58 p. ISBN978-9975-82-068-4.