Default Header Image

scurt istoric

 

Catedra de obstetrică şi ginecologie a Facultăţii de Medicină Generală a fost înfiinţată în noiembrie 1945 de către M. Moghiliov, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, reprezentant al Şcolii de Obstetrică şi Ginecologie din Leningrad.

Din 1948 până în 1971, Catedra a fost condusă de către profesorul universitar A. Cocerginschi.

Profesorul A. Cocerginschi a educat o pleiadă de medici-practicieni şi lucrători ştiinţifici, printre care se numără profesorii Gh. Paladi, A. Slepâh, V. Linchevici, Gh. Luţenco, E. Gladun, conferenţiarii M. Ştemberg, Gh. Marcu.

Din 1971, conducerea Catedrei este preluată de profesorul Gh. Paladi, membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În anul 1986, în conformitate cu hotărârea Consiliului știinţific al Universităţii şi cu Ordinul Ministerului Sănătăţii al RSSM nr. 80-6 din 25.06.1986, Catedra a fost restructurată în trei catedre distincte: Catedra de obstetrică şi ginecologie nr. 1 (şef catedră – academicianul Gh. Paladi), Catedra de obstetrică şi ginecologie a Facultăţii de Pediatrie, ulterior, Catedra nr. 2 (şef catedră – prof. univ. Marin Rotaru) şi Catedra de obstetrică şi ginecologie nr. 3 (şef catedră – conferenţiarul Petru Roşca).

Pentru eficientizarea procesului educational și optimizarea cheltuielilor, numărul de studenți admiși la studii în 1999-2000, precum și numărul de grupe și ore academice au fost reduse, iar cele trei catedre de obstetrică și ginecologie au fost comasate.   Astfel a fost constituită Catedra de obstetrică şi ginecologie, condusă de profesorul universitar Valentin Friptu.

Întrucât compartimentul obstetricii şi ginecologiei are un rol important în pregătirea postuniversitară prin rezidenţiat a viitorilor medici de familie, din 1 septembrie 2004 a fost fondată Catedra de obstetrică şi ginecologie a Facultăţii de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie, condusă de Olga Cerneţchi, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar.

Bazele clinice ale Catedrei sunt: IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 (Secţia obstetricală nr. 1 şi nr. 2, patologia gravidelor, ginecologia aseptică nr. 1 şi nr. 2, Secţia terapie a gravidelor nr. 3, ginecologia septică), IMSP Maternitatea municipală nr. 2, Spitalul „Arhanghelul Mihail”, Spitalul „Sfânta Treime”, Spitalul de Urgenţă.